Boomveiligheidscontrole

Visuele boomcontrole om de veiligheid te waarborgen.

Boomveiligheidscontrole

Als boomeigenaar dient u de veiligheid van uw boom te waarborgen. Bij twijfel over de staat en/of veiligheid van uw boom dient u deze door een profesional te laten controleren. Hiermee voldoet u aan de wettelijk opgelegde zorgplicht.

Wij doen dit door middel van een VTA-controle. Dit staat voor ‘Visual Tree Assessment’ en is een visuele controlemethode met bepaalde richtlijnen om zichtbare gebreken vast te stellen aan uw boom/bomen. Op basis hiervan wordt de boom veilig bevonden of een (snoei)advies gegeven. 

Soms kan er vanuit hier een nader onderzoek worden geadviseerd om de omvang van de aantasting/gebreken in beeld te brengen. Dit wordt dan vastgelegd in een rapportage.