Onderhoud monumentale bomen

Gericht op het behouden van waardevolle, karakteristieke oude bomen. Met de grootste zorg en vakkennis uitgevoerd

Onderhoud monumentale bomen

Monumentale bomen zijn bomen die waardevol zijn door het bezitten van één van de volgende kenmerken: beeldbepalende waarde, cultuurhistorische waarde, natuurwaarde of zeldzaamheidswaarde.

Het snoeien van deze bomen is gericht op het zo goed mogelijk behouden van de boom. Hierdoor zijn de werkzaamheden vaak anders dan bij de meeste andere bomen. Snoeien kan ook noodzakelijk zijn voor de veiligheid: het verwijderen van doodhout en/of breukgevaarlijke takken maar ook het vrij snoeien van daken, gevels, lantaarnpalen en dergelijke. Dit gebeurt door het innemen of uitdunnen: grof snoeien zou de boom in conditie achteruit kunnen laten gaan. 

Vraag vrijblijvend om meer informatie

Bij het innemen wordt de karakteristieke vorm van de boom in stand gehouden door zorgvuldig te kiezen welke takken worden ingekort. De boomkroon wordt  hierdoor compacter, dit zorgt ervoor dat de (wind)belasting op de boom afneemt.

Uitlichten is het selectief uitdunnen van (bepaalde delen van) de boomkroon. Hierbij wordt opnieuw rekening gehouden met het zoveel mogelijk behouden van de karakteristieke vorm van de boom.  Door  zware of beschadigde takken uit te lichten wordt de (wind)belasting verminderd wat  uiteindelijk het uitbreken van takken of kroondelen kan voorkomen.

Beide vormen van snoeien stimuleren de bladgroei in de kroon en verlengen de levensduur van de boom. 

Soms bestaat er via gemeenten, stichtingen of fondsen een mogelijkheid tot het verstrekken van subsidie voor snoeiwerkzaamheden aan monumentale bomen. Bij de aanvraag van een offerte kunnen wij dit voor u navragen.