Advies en onderzoek

Nader technisch onderzoek (NTO) of Boom effect analyse (BEA) laten uitvoeren? Bij ons aan het juiste adres.

Advies en onderzoek

Er zijn verschillende redenen waarom nader onderzoek van een boom of bomen nodig is. Bij nader onderzoek wordt een onderzoeksrapport opgesteld. Dit rapport bevat uitleg van de uitgevoerde onderzoekstechnieken en foto’s van wat is aangetroffen. 

NTO: Nader technisch onderzoek
Na een boomveiligheidscontrole is geadviseerd nader onderzoek te laten doen. Hierbij wordt naast de visuele controle gebruik gemaakt van verschillende technieken om nog meer te kunnen zeggen over de conditie en levensverwachting van de boom.

BEA: Boom Effect Analyse
Wanneer er (bouw)werkzaamheden plaatsvinden bij bomen kan dit effect hebben op de levensduur en conditie van de bomen. Vooraf aan de werkzaamheden kan er worden gekozen om in kaart te brengen welke effecten te werkzaamheden zullen hebben op de bomen. Naast het in kaart brengen wordt er in dit rapport ook een advies gegeven over welke maatregelen er nodig zijn om te bomen te behouden.