Werkzaamheden 

Een overzicht van de verschillende onderdelen in het bomenwerk die wij uitvoeren. 

Planten

Met de benodigde vakkennis wordt samen met u een goed voorbereid plan gemaakt voor het (ver)planten van uw boom. Maatwerk!

Advies en onderzoek

Gecertificeerd boomcontroleur maakt gebruik van VTA en andere onderzoeksmogelijkheden om met een onderbouwd adviesrapport te komen. 

Snoeien en onderhoud

Met veel zorg nemen wij het snoei- en onderhoud van uw boom of bomen op ons. Ook voor fruit- of monumentale bomen.

Kappen en rooien

Veelzijdig in het kappen of rooien van bomen. Dit kunnen wij dit veilig voor u doen door middel van klimwerkzaamheden of met behulp van een hoogwerker of kraan. Ook op moeilijk bereikbare plekken.

Boomveiligsheidscontrole

Als boomeigenaar heeft u een zorgplicht. Onze medewerkers kunnen periodiek en systematisch een visuele controle uitvoeren en met passend advies komen. Hiermee voldoet u aan deze zorgplicht.

Versnipperen en Stobbefrezen

Wanneer een boom wordt verwijderd blijft de stobbe of stronk over. Wij kunnen deze voor u verwijderen waardoor er weer ruimte ontstaat. Achtergebleven tak- of stamafval kan worden versnippert.